Översättningar från engelska, tyska och finska

Saknar du direktkontakten med översättaren?

Vill du vara säker på att din översättning görs av ett proffs?

El, elektronik, teknik, maskiner...

Medlem i SFÖ, Svenska Facköversättarföreningen sedan 2002

Mitt namn är Rauno Myrwad. I över 40 år har jag arbetat med elektrisk utrustning, med det mesta från elektronik till högspänning. I anställningar som industrielektriker, serviceingenjör, elkonstruktör, processingenjör, och senare som automationskonsult i eget företag har jag på praktisk nivå löst problem och utformat konstruktioner i maskinvara och programvara, ofta i omfattande projekt och även utomlands.

 

Under mer än 20 år har jag också arbetat med översättningar från engelska, tyska och finska, inom datorer, elektronik, automation, miljöfrågor, kraftproduktion, väg- och järnvägsfordon, jordbruks- och skogsmaskiner, verktygsmaskiner, byggmaterial och många dokument åt finska myndigheter, från regionalförvaltning till ministerier. Min erfarenhet av patentöversättningar är omfattande.